Navigation

  • Wykład dotyczący profilaktyki raka piersi

    18 czerwca odbył się po raz kolejny wykład dotyczący profilaktyki raka piersi połączony z nauką ich samobadania. Adresatkami były uczennice Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec, które mogły osobiście nauczyć się techniki samobadania piersi na fantomach silikonowych, które zostały zakupione przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Prelegentem był dr Dariusz Godlewski – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Jego celem było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę dbania o swoje zdrowie w różnych aspektach oraz na regularne wykonywanie badań
    mammograficznych i cytologicznych. Organizatorem wykładu było Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy współpracy z Wągrowieckim Towarzystwem ,,Amazonki” w Wągrowcu.


    źródło: http://www.wagrowiec.pl