Menu

  • Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

    12 grudnia br. w Wągrowcu zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Ponad 1000 uczniów uprawnionych do głosowania wybrało swoich przedstawicieli – radnych, którzy w imieniu młodzieży i na ich rzecz będą działać przez najbliższe 2 lata.

    Przypominamy, że zgodnie ze statutem Młodzieżowa Rada Miejska w Wągrowcu stanowi organ o charakterze konsultacyjnym i działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

    Wybory rozpoczęły się o godz. 10:00 w trzech wągrowieckich szkołach: Gimnazjum Miejskim nr 1, Gimnazjum Gminy Wągrowiec oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 mandaty radnych zostały obsadzone bez przeprowadzania wyborów (liczba zgłoszonych kandydatów na radnych w dwóch wymienionych szkołach była równa liczbie mandatów przypisanych do poszczególnych szkół).

         

  • Boisko przed i po z lotu ptaka