Menu

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele,

prosimy o zapoznanie się z programem. Uwagi prosimy przekazać dyrekcji szkoły.

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wycieczka do Berlina i Poczdamu

23-24 listopada odbędzie się dwudniowa wycieczka do Berlina i Poczdamu. Koszt 350 zł. Wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Zgłoszenia przyjmują: pani Chosińska i pani Majchrzak.

Program:

Berlin_-_Poczdam.doc

W piątek 20 października odbędą się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Poznaj kandydatów. 

Wybory do RSU

W piątek 20 października odbędą się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do wychowawców klas. Kandydaci zobowiązani są przygotować informację o sobie w formie dokumentu .word lub .pdf. Lista wszystkich kandydatów wraz z notką o ich kandydaturach zamieszczone zostaną na stronach szkoły.

EdukacyjnyKatalog.pl