Menu

Konkurs na wiersz

9 listopada 2016 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Jakuba Wujka w Siennie obchodzić będzie 25. rocznicę nadania imienia. Z tej okazji dla uczczenia wybitnej postaci wraz odbędzie się, zorganizowany przez nią we współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie, konkurs pod hasłem "Ponadczasowy wymiar dzieła księdza Jakuba Wujka". Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - konkurs poetycki na wiersz o ks. Jakubie Wujku.

Reforma oświaty 2017/2018

Drodzy Rodzice i Nauczyciele! Zapoznajcie się z projektem reformy systemu oświaty 2017/2018.

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Projekt ustawy – Prawo oświatowe.

Podstawy programowe

Ramowe plany nauczania - dla szkoły podstawowej

Konsultacje publiczne

Opiniowanie

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. M. Konopnickiej zdecydowała się na współpracę ze spółką Bezpieczny.pl, reprezentującą  Towarzystwo AXA TUiR SA i wybrała III ze składką 42 zł., na sumę ubezpieczenia 20 000 zł.

EdukacyjnyKatalog.pl