Nawigacja

Licznik odwiedzin

 

Czwartek 27.11.2014

Projekt "Nowoczesne gimnazjum"

                      

Rok szkolny 2013/14  i  2014/15.

W naszej szkole realizowany jest projekt POKL "Nowoczesne Gimnazjum".

http://nowoczesnegimnazjum.wirpe.pl/

Program odzysku baterii i płyt

          

Płyty CD rozkładają się 1000 lat!

Mała guzikowa bateria jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody!

Przyłącz się do Naszej stałej akcji.

Przynieś zużyte baterie i niepotrzebne płyty i wyrzuć je do specjalnych pojemników.

Najnowsze wiadomości

Sezon jazdy na łyżwach otwarty

W piątek, 28 listopada br. o godz. 15:00 otwarte zostanie lodowisko miejskie działające przy Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.

W sezonie 2014/2015 lodowisko będzie czynne codziennie, przy czym:

- od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 20:00 (od godz. 8:00 do 15:00 wyłącznie do dyspozycji uczniów, a od godz. 15:00 do 20:00 będzie udostępniane klientom indywidualnym);

 - w soboty, niedziele i podczas ferii zimowych - w godzinach od 10:00 do 20:00;

- w święta – według osobnego harmonogramu, który będzie podawany na bieżąco.

W tym sezonie zimowym obowiązują następujące ceny korzystania z lodowiska:

- od poniedziałku do piątku - 4 zł (bilet ulgowy) i 6 zł (bilet normalny)

- w weekendy i święta – 6 zł (bilet ulgowy) i 9 zł (bilet normalny).

Amatorzy jazdy na lodzie, którzy nie dysponują własnymi łyżwami będą mogli je wypożyczyć w cenie 5 zł za godzinę. Przy kasie lodowiska będzie można również skorzystać z usługi ostrzenia łyżew, za opłatą w wysokości 5 zł.

Konkurs na stroik świąteczny

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Starostwo Powiatowe w Wągrowcu zapraszają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do wzięcia udziału w dorocznym konkursie na stroik świąteczny.

W konkursie, który jest skierowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, należy indywidualnie wykonać stroik świąteczny o średnicy nie przekraczającej 30 cm. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, a podczas ich oceny będzie brana pod uwagę zarówno pomysłowość, jak i estetyka wykonania stroika.

Swoją pracę należy opatrzeć informacją zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz szkołę, klasę lub wiek autora stroika.

Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibie MBP w dniach od 1 do 4 grudnia br., a ich oceny dokona jury 5 grudnia br. Najlepsze stroiki zostaną nagrodzone.

Plonem konkursu będzie wystawa, którą będzie można oglądać od 8 grudnia br., a zakończy aukcja prac, która odbędzie się w środę, 10 grudnia br. o godz. 17:00 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP